سه شنبه 21 اردیبهشت 1400   
 
تاریخ 1399/06/11     تعداد دفعات مشاهده 44 بار     ساعت 13:09:34     گروه خبری روابط عمومی

دیدار ریاست اداره ثبت احوال با ریاست جدید دادگستری شهرستان زاوه

 دیدار ریاست اداره ثبت احوال زاوه با ریاست جدید دادگستری شهرستان 

در این دیدار ریاست اداره ثبت احوال ضمن خوش آمد گوئی به ریاست جدید دادگستری شهرستان زاوه بر تعامل و همکاری بیش از پیش  فیما بین دو اداره تاکید نمودند.