شنبه 27 دی 1399   
 
تاریخ 1399/07/20     تعداد دفعات مشاهده 10 بار     ساعت 07:00     گروه خبری روابط عمومی

فرارسیدن اربعین حسینی
اربعین فرا رسیدن اربعین حسینی بر عموم شیعیان جهان تسلیت باد